广东26选5app

3d和值走势图:Πα?ξτε δωρε?ν on-line παιχν?δια!

Βο?θεια και Επικοινων?α

Συχν?? Ερωτ?σει?

Δεν θ?λω πια να λαμβ?νω το newsletter , πω? μπορε? να γ?νει αυτ?;
Στο κ?τω μ?ρο? του κ?θε newsletter θα βρε?τε ?να λινκ "Unsubscribe".Κ?ντε κλικ και θα μεταφερθε?τεσε μια ν?α σελ?σα ?που μπορε?τε να εισ?γετε το email σα?. ?τσι θα σταματ?σετε να λαμβ?νετε τα newsletter.
Δεν μπορ? να βρ? το παιχν?δι που ψ?χνω στο website, τι να κ?νω;
Κ?θε μ?ρα προσθ?τουμε ν?α παιχν?δια στο website μα?. Το πιθαν?τερο ε?ναι ?τι το παιχν?δι που ψ?χνετε υπ?ρχει ?δη στο site. Μπορε?τε να ψ?ξετε για παιχν?δια συμπληρ?νοντα? το ?νομα του παιχνιδιο? π?νω δεξι? ?που φα?νεται η "Αναζ?τηση Παιχνιδιο?", και πατ?ντα? στη συν?χεια "Αναζ?τηση". Θα εμφανιστο?ν δι?φορα αποτελ?σματα που σχετ?ζονται με το ?νομα που β?λατε. ?τσι υπ?ρχει ακ?μα μεγαλ?τερη πιθαν?τητα να βρε?τε το παιχν?δι που ψ?χνετε ακ?μα κι αν δεν ξ?ρετ τον ακριβ? τ?τλο.
Αν δε βρ?σκετε το παιχν?δι που ψ?χνετε στο FunnyGames, μπορε?τε να μα? στε?λετε ?να email στο [email protected]. Θα προσθ?σουμε το παιχν?δι ?σο το δυαντ?ν πιο γρ?γορα.
Π?σο συχν? μπα?νουν ν?α παιχν?δια στο website;
Κ?θε μ?ρα προστ?θενται ν?α παιχν?δια στο website του FunnyGames.Αυτα μπορε?τε να τα βρε?τε στο π?νω δεξι? μ?ρο? τη? αρχικ?? σελ?δα? (//www.funnygames.us/) κ?τω απ? το "Ν?α"
Γιατ? δε μπορ? να κλε?σω τον ?χο του παιχνιδιο?;
Μερικ? παιχν?δια δεν ?χουν την επιλογ? τη? απενεργοπο?ηση? του ?χου. Αν αυτ? δεν ε?ναι παιχν?δια που τα ?χουμε φτι?ξει εμε??, δεν μπορε? να αλλ?ξει αυτ?. Ο μ?νο? τρ?πο? για να απενεργοποι?σετε τον ?χο σε αυτ? τα παιχν?δια ε?ναι να κλε?σετε τον ?χο απ? το pc/laptop σα?.
Μπορ? να προσθ?σω τα παιχν?δια του FunnyGames στο δικο μου website ;
Πολλ? απ? τα παιχν?δια που υπ?ρχουν στο FunnyGames μπορο?ν να προστεθο?ν στο δικ? σα? website. ?ταν αυτ? ε?ναι δυνατ?ν θα βρε?τε ?να κουμπ? με δ?ο βελ?κια στο κ?τω δεξι? μ?ρο?. Μ?λι? κ?νετε κλικ εκε? , θα εμφανιστε? ?να? html κ?δικα? που μπορε? να αντιγραφε? κατευθε?αν στο δικ? σα? website.
Το παιχν?δι δεν φορτ?νει, τι πρ?πει να κ?νω;
Ξεκιν?στε κλε?νοντα? κ?θε σελ?δα στον web browser που χρησιμοποιε?τε και ανο?ξτε ξαν? τη σελ?δα που περι?χει το παιχν?δι. Αν το πρ?βλημα συνεχ?ζεται, δοκιμ?στε τα εξ??:
 • Κ?ντε αναν?ωση τη? σελ?δα? με το πλ?κτρο F5 (στο πληκτρολ?γι? σα?).
 • Διαγρ?ψτε την cache μν?μη.
 • Ελ?γξτε αν ?χετε εγκατεστημ?νου? του? σωστο?? flash drivers κ?νοντα? κλικ στα παρακ?τω URL's:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ and //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Χρησιμοποι?στε κ?ποιον διαφορετικ? browser: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
Μπορ? να πα?ξω τα παιχν?δια του FunnyGames σε ?να iPad ;
Σχεδ?ν ?λα τα παιχν?δια του FunnyGames ε?ναι Flash games. Η Apple δεν υποστηρ?ζει τον Flash και ?τσι αυτ? τα παιχν?δια δεν δουλε?ουν σε προ??ντα τη? Apple (?πω? τα iPad ? τα iPhone).
Δε μπορ? να αποσυνδεθ?, τι πρ?πει να κ?νω;
Σα? ζητε?ται να εγγραφε?τε μ?νο για να πα?ξετε παιχν?δια απ? εξωτερικο?? συνεργ?τε? ( συν?θω? παιχν?δια που πρ?πει να πληρ?σετε για να πα?ξετε). Η σ?νδεση και η αποσ?νδεση γ?νονται μ?νο μ?σω του ?διου του παιχνιδιο?. Για ερωτ?σει? ?/και παρατηρ?σει? ?σον αφορ? τη σ?νδεση και την αποσ?νδεση θα πρ?πει να επικοινων?σετε απευθε?α? με του? εξωτερικο?? μα? συνεργ?τε?. Αυτ? μπορε?τε να το κ?νετε κ?νοντα? κλικ στι? πληροφορ?ε? επικοινων?α? στην σελ?δα του παιχνιδιο? ? κ?νοντα? κλικ στο "επικοινων?α" απ? κ?τω.
Π?? μπορ? να μεγεθ?νω? να ελαχιστοποι?σω ?να παιχν?δι;
Αν ε?ναι δυνατ?ν να μεγεθ?νετε ? να ελαχιστοποι?σετε ?να παιχν?δι, θα το καταλ?βετε γιατ? θα βρε?τε 2 μεγενθυντικο?? φακο?? στην δεξι? γων?α π?νω απ? το παιχν?δι. Κ?νοντα? κλικ στον φακο με το "συν" θα μεγεθ?νετε το παιχν?δι. Αντ?στοιχα κ?νοντα? κλικ στο φακ? με το "πλην" θα το ελαχιστοποι?σετε. Τα παιχν?δια που δεν περι?χουν του? φακο?? στη π?νω δεξι? γων?α δεν πορο?ν να μεγεθυνθουν ? να ελαχιστοποιηθο?ν.
Γιατ? υπ?ρχουν διαφημ?σει? στο FunnyGames;
Το να διατηρε?? μια ιστοσελ?δα θ?λει χρ?νο και ανθρ?πινο δυναμικ?.Για να μπορ?σουμε να προσφ?ρουμε τα παιχν?δια μα? δωρε?ν πρ?πει να προβ?λουμε διαφημ?σει?.
?χω πρ?βλημα με την πληρωμ? για το υπ?λοιπ? μου, τι πρ?πει να κ?νω;
Παιχν?δια που απαιτο??υν πληρωμ? δεν σημοσιε?ονται απ? τα FunnyGames, αλλ? απ? ?λλου? οργανισμο??. Κοιτ?ντα? το παιχν?δι μπορε?τιε να βρε?τε σε ποιον οργανισμ? αν?κει(SpelPunt/GamePoint κλπ.).Για ερωτ?σει? που αφορουν αυτ? τα παιχν?δια θα πρ?πει να επικοινων?σετε με αυτο?? του? οργανισμου?.
Πληροφορ?ε? για το πω? θα επικοινων?σετε με αυτο?? του? οργανισμο?? μπορε?τιε ν αβρε?τε εδ?:
 • Ακριβ?? κ?τω απ? το παιχν?δι (κ?νοντα? κλικ στο 'επικοινων?α').
 • Στο παιχν?δι (Αυτ? απαιτε? τη σ?νδεσ? σα?).
FunnyGames για (μικρ?) παιδι?
Τα FunnyGames περι?χουν παιχν?δια που ε?ναι κατ?λληλα για παιδι? διαφ?ρων ηλικι?ν. Γι αυτ? συν?σταται οι γονε?? να κοιτο?ν ποια παιχν?δια πα?ζουν τα παιδι? του?. Μπορο?ν ακ?μη και να επιλ?ξουν ποια παιχν?δια μπορο?ν να πα?ξουν τα παιδι? του?. Αυτ? μπορε? να γ?νει κ?νοντα? κλικ στο κουμπ? με το αστ?ρι που φα?νεται κ?τω απ? το παιχν?δι. Το παιχν?δι θα αποθηκευτε? στο "τα παιχν?δια μου", που μπορε?τε να το βρε?τε στην κορυφ? τη? σελ?δα?, στην πορτοκαλ? μπ?ρα.
Η ομ?δα του FunnyGames συνιστ? στου? γονε?? να μιλ?σουν στα παιδι? του? για τη χρ?ση του ιντερνετ και τη? ασφαλου? περι?γηση?.Ο στ?χο? του FunnyGames' ε?ναι να δημιουργ?σει ?να περιβ?λλον ?που οι χρ?στε? θα μπορο?ν να πα?ζουν με ασφ?λεια τα παιχν?δια του?. Κ?θε ε?δο? κακ?? χρ?ση? θα λαμβ?νεται σοβαρ? υπ'οψην και μπορε? να αναφερθε? στ?λνοντα? ?να e-mail στο [email protected].


?χετε κ?ποια ερ?τηση για την ιστοσελ?δα ? τα παιχν?δια; Χρησιμοποι?στε την παρακ?τω φ?ρμα για να επικοινων?σετε με το www.z5swt.cn.

广东26选5app www.z5swt.cn Διαφημιστ?? παρακαλ? πηγα?νετε στην σελ?δα advertisepage
Πληροφορ?ε? παιχνιδιο? • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2019-02-16
 • 华为万元笔记本体验,能否成为行业的鲶鱼 2019-02-16
 • 李君如:“新时代”是一个有依据、有内涵的理论创新成果 2019-02-15
 • 袋鼠+雄鸡!法国澳大利亚球迷花式助威 2019-02-14
 • 南宁市环境质量总体保持良好 “南宁蓝”成常态 2019-02-13
 • 民航援助西藏机场群建设项目启动 2019-02-12
 • 要让大陆“摸不透”相关新闻 2019-02-12
 • 郑州市上街区:创新社区治理模式 2019-02-11
 • (原创)穿救生衣应成赛龙舟的标配 2019-02-11
 • 在加湿器中加自来水等于吸雾霾?二者不能划等号 2019-02-10
 • 不一样的角度 带你领略昭苏巴勒克苏大草原 2019-02-10
 • 中国经济底气足 端午节前多部门密集释放重要信号 2019-02-09
 • 《辉煌中国》第三集《协调发展》 2019-02-08
 • “草原英雄小姐妹”走进山城 2019-02-08
 • 英格兰小姐性感比基尼秀身材 助威俄罗斯世界杯 2019-02-07
 • 452| 634| 593| 101| 127| 608| 423| 717| 61| 439|